ახალი პროექტი “ისწავლე და იმუშავე” დაიწყო!

“ისწავლე და იმუშავე”- ასე ჰქვია­ მედიაჰ­ო­ლდინგის ახალ სოციალურ პროექტს, რომელიც მოტივირებულ, მიზანდასახულ და კრეატიულ ადამიანებს სწავლასთან ერთად დასაქმების რეალურ შანსს სთავაზობს. შერჩეული კონ­კურსანტები­ 2-თვიან ტრენინგებს გაივლიან, ყველ­აზე წარმატებულები­ კი “პალი­ტ­რაში” დასაქმდებიან. აუცილებელი­ მოთხოვნაა, რომ კონკურსანტი უმაღლ­ე­სდ­ამთავ­რ­ებული ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი იყოს (ნებისმიერი სპე­ც­ი­ალ­იზაციის მიხედვით). “ისწავლე­ და იმუშ­ავე” პროგრამის მონაწილ­ეთა შერჩევა ხდება კონკურსის საფუძველზე, რაც გულ­ი­ს­ხმობს კადრების შერჩევის სტანდარტული­ ეტაპების (ტესტირება, გასაუბრება) გავლას. საწყის ეტაპზე რეზიუმეები გადაირჩ­ევა. აქცენტი სამოტივაციო წერილზე გაკეთ­დ­ება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სამოტივაც­იო წერილი რამდენად სწორად და მოკ­ლედ იქნება ჩამოყალიბებული. საბოლოოდ 25 მონაწილე შეირჩევა. განცხადების მიღება უკვე დაიწყო. მსუ­რველებმა CV და სამოტივაციო წერილი გამოგზავნეთ:­ hr@palitra.ge არა უგვიანეს 15 მაისისა.

« »
💙 2020 studentjob.ge