ლიდერატორი – რაოდენობრივი მოდელების ანალიტიკა

 სს “საქართველოს ბანკი” აცხადებს კონკურსს სტუდენტურ პროგრამაზე  „ლიდერატორი“, რაოდენობრივი მოდელების ანალიტიკა მიმართულებით. 

სტუდენტური პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აინტერესებს მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა, რაოდენობრივი ფინანსები, ბიზნეს პორტფელის სტატისტიკური ანალიზი და მოდელების შემუშავება, სხვადასხვა ეკონომიკური სცენარების შეფასება და დიდი სურათის დანახვა, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების გამოყენებით რისკების ინდიკატორების განსაზღვრა.

იხილეთ განცხადების სრული ტექსტი ბმულზე: https://jsc-bank-of-georgia.hirehive.com/job/113281/

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 5 თებერვალი, 2023 წელი.

« »
💙 2021 studentjob.ge